Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.12.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.12.2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.12.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 przy ul. Warszawskiej w Bydgoszc...

Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 przy ul. Warszawskiej w Bydgoszc...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 przy ul. Warszawskiej w Bydgoszc...
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 przy Placu Poznańskim w Bydgoszc...

Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 przy Placu Poznańskim w Bydgoszc...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 przy Placu Poznańskim w Bydgoszc...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.11.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.11.2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.11.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Nakle nad Notecią

Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Nakle nad Notecią

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Nakle nad Notecią
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.10.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.10.2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.10.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniorocznego poziomu dopuszczalnego PM2,5 oraz średniorocznego poziomu docelowego benzo(...

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniorocznego poziomu dopuszczalnego PM2,5 oraz średniorocznego poziomu docelowego benzo(...

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniorocznego poziomu dopuszczalnego PM2,5 oraz średniorocznego poziomu docelowego benzo(...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r .

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r .

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r .
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu

Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu