Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo lubuskie

Województwo lubuskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
e-mail: rwmszielonagora@gios.gov.pl, tel: (68) 454 84 52

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie lubuskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie lubuskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa lubuskiego