Główny inspektorat ochrony środowiska
lubuskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
110,8 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
LuWsKaziWiel-PM10-1g
Wschowa
PL0803 strefa lubuska
miasto Wschowa, powiat wschowski
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
25.03.2021
Powiadomienie o przekroczeniu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Województwa Lubuskiego, Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Starostwo Powiatowe we Wschowie
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings