Główny inspektorat ochrony środowiska
małopolskie
Przekroczenie
ozon
190,2 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpSzarowSpok-O3-1g
Szarów
PL1203 strefa małopolska
powiaty: bocheński, myślenicki i wielicki.
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
01.07.2022 15:00
74 550