Główny inspektorat ochrony środowiska
świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
107,1 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SkPolaRuszcz-PM10-1g
Połaniec
PL2602 strefa świętokrzyska
miasto i gmina Połaniec
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
09.01.2024
Informację o przekroczeniu poziomu informowania (PI) dla pyłu zawieszonego PM10 przez stężenia dobowe przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz Departamentu Przyrody i Klimatu UMWŚ w Kielcach
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13