Główny inspektorat ochrony środowiska
świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
204,5 µg/m3
24 h
Poziom alarmowy
OZ – Ochrona Zdrowia
SkKielJurajs-PM10-1g
Kielce
PL2601 miasto Kielce
północno-zachodnia część miasta Kielce
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
10.01.2024
Informację o przekroczeniu poziomu alarmowego (PA) dla pyłu zawieszonego PM10 przez stężenia dobowe przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz Departamentu Przyrody i Klimatu UMWŚ w Kielcach.
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13