Główny inspektorat ochrony środowiska
wielkopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
105,9 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WpPoznSzwajc-PM10-1g
Poznań
PL3001 aglomeracja poznańska
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
30.03.2024