Główny inspektorat ochrony środowiska
wielkopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
106,7 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WpPilaKusoci-PM10-1g
Piła
PL3003 strefa wielkopolska
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
31.03.2024