Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
105,66 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakBulwar-PM10-24g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
dzielnica Nowa Huta w Krakowie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S2 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
25.11.2020
50 400
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa