Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
155,514 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpSuchaNiesz-PM10-1g
Sucha Beskidzka
PL1203 strefa małopolska
Przekroczenie wystąpiło na terenie gmin: Budzów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce, w powiecie suskim.
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
06.03.2021
15 300