Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego oraz  ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego oraz ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego oraz ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu