Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia w 2022 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia w 2022 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia w 2022 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg...
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego  (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µ...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µ...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µ...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu