Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2022 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 oraz o ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 oraz o ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 oraz o ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2021 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r.

Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r