Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2021 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r.

Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r

Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz średniodobowego poziomu dopuszc...

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz średniodobowego poziomu dopuszc...

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz średniodobowego poziomu dopuszc...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu w 2021 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu w 2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu w 2021 r.
Więcej o: Informacja o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.

Informacja o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.

Więcej Informacja o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.
Więcej o: Informacja o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.

Informacja o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.

Więcej Informacja o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.