Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego  PM2,5

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10