Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania  dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania  dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania  dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania  dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania  dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu

JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10