Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA –  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10
Więcej o: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Więcej JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10