Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualnosci


Więcej o: Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Kwidzynie

Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Kwidzynie

Więcej Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Kwidzynie
Więcej o: Uruchomienie nowych stanowisk na stacjach monitoringu powietrza w Gdyni

Uruchomienie nowych stanowisk na stacjach monitoringu powietrza w Gdyni

Więcej Uruchomienie nowych stanowisk na stacjach monitoringu powietrza w Gdyni
Więcej o: Uruchomienie nowego stanowiska na  stacji monitoringu powietrza w Gdańsku

Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Gdańsku

Więcej Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Gdańsku
Więcej o: Uruchomienie nowego stanowiska na  stacji monitoringu powietrza w Chojnicach

Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Chojnicach

Więcej Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Chojnicach
Więcej o: Uruchomienie nowego stanowiska na  stacji monitoringu powietrza w Lęborku

Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Lęborku

Więcej Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Lęborku
Więcej o: Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego

Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego

Więcej Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego
Więcej o: Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w województwie pomorskim

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w województwie pomorskim

Więcej Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w województwie pomorskim
Więcej o: Przerwa w transmisji danych ozonu ze stacji Łeba

Przerwa w transmisji danych ozonu ze stacji Łeba

Więcej Przerwa w transmisji danych ozonu ze stacji Łeba