Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualnosci


Więcej o: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2020

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2020

Więcej Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2020
Więcej o: Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenk...

Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenk...

Więcej Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenk...
Więcej o: Uruchomienie nowego stanowiska pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na  stacji monitoringu powietrza w Belsku Dużym

Uruchomienie nowego stanowiska pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu powietrza w Belsku Dużym

Więcej Uruchomienie nowego stanowiska pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu powietrza w Belsku Dużym
Więcej o: Zmiany w mazowieckiej sieci monitoringu jakości powietrza

Zmiany w mazowieckiej sieci monitoringu jakości powietrza

Więcej Zmiany w mazowieckiej sieci monitoringu jakości powietrza
Więcej o: Nowy program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego

Nowy program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego

Więcej Nowy program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego
Więcej o: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2019

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2019

Więcej Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2019
Więcej o: Informacja o podwyższonych stężeniach pyłu PM10 w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Informacja o podwyższonych stężeniach pyłu PM10 w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Więcej Informacja o podwyższonych stężeniach pyłu PM10 w dniu 16 kwietnia 2020 r.
Więcej o: Nowy moduł portalu „Jakość Powietrza GIOŚ” - podstrony wojewódzkie

Nowy moduł portalu „Jakość Powietrza GIOŚ” - podstrony wojewódzkie

Więcej Nowy moduł portalu „Jakość Powietrza GIOŚ” - podstrony wojewódzkie