Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Serwis miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Serwis miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Więcej Serwis miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej
Więcej o: Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Więcej Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej
Więcej o: Awaria analizatorów NO, NO2, NOx na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria analizatorów NO, NO2, NOx na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria analizatorów NO, NO2, NOx na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria miernika ozonu na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria miernika ozonu na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria miernika ozonu na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Prace serwisowe na stacjach w Pińczowie przy ul. 1 Maja i Kazimierzy Wielkiej przy ul. Szkolnej

Prace serwisowe na stacjach w Pińczowie przy ul. 1 Maja i Kazimierzy Wielkiej przy ul. Szkolnej

Więcej Prace serwisowe na stacjach w Pińczowie przy ul. 1 Maja i Kazimierzy Wielkiej przy ul. Szkolnej
Więcej o: Prace serwisowe na stacjach w Kielcach przy ul. Targowej oraz przy ul. Warszawskiej

Prace serwisowe na stacjach w Kielcach przy ul. Targowej oraz przy ul. Warszawskiej

Więcej Prace serwisowe na stacjach w Kielcach przy ul. Targowej oraz przy ul. Warszawskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej
Więcej o: Wznowiono publikację wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wznowiono publikację wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wznowiono publikację wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Wstrzymanie automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wstrzymanie automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wstrzymanie automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej