Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2023-10-03 15:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2023-10-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
04.09.2023, 01:00 21
04.09.2023, 02:00 15
04.09.2023, 03:00 9
04.09.2023, 04:00 7
04.09.2023, 05:00 12
04.09.2023, 06:00 12
04.09.2023, 07:00 12
04.09.2023, 08:00 21 22,4 25 0,4
04.09.2023, 09:00 27 34,5 17 0,4
04.09.2023, 10:00 17 50,3 9 0,3
04.09.2023, 11:00 20 64,8 5,4 0,3
04.09.2023, 12:00 20 70,3 5,6 0,3
04.09.2023, 13:00 11 78,5 5,5 0,3
04.09.2023, 14:00 7 86 5,2 0,3
04.09.2023, 15:00 10 91,8 5,2 0,3
04.09.2023, 16:00 15 91,3 4,2 0,3
04.09.2023, 17:00 13 89,5 4,8 0,3
04.09.2023, 18:00 18 87,9 4,8 0,3
04.09.2023, 19:00 16 78,9 8,5 0,3
04.09.2023, 20:00 23 46,1 22,4 0,4
04.09.2023, 21:00 41 3,2 49,8 0,7
04.09.2023, 22:00 37 2 40,1 1,1
04.09.2023, 23:00 44 1,7 28,4 1,1
05.09.2023, 00:00 40 1,5 23,5 1
05.09.2023, 01:00 35 1,5 20,2 0,9
05.09.2023, 02:00 25 1,4 16 0,7
05.09.2023, 03:00 25 1,3 13,1 0,6
05.09.2023, 04:00 20 1,3 10,3 0,5
05.09.2023, 05:00 19 1,1 10,9 0,4
05.09.2023, 06:00 15 1,2 7,9 0,4
05.09.2023, 07:00 18 1,4 7 0,5
05.09.2023, 08:00 24 4 11 0,5
05.09.2023, 09:00 28 37,8 16,6 0,4
05.09.2023, 10:00 17 76,6 6,2 0,3
05.09.2023, 11:00 90 3,5 0,3
05.09.2023, 12:00 12 94,1 3,7 0,3
05.09.2023, 13:00 18 97,3 4,3 0,4
05.09.2023, 14:00 17 101,7 3,7 0,3
05.09.2023, 15:00 20 101,4 5,1 0,3
05.09.2023, 16:00 14 106,6 5,3 0,3
05.09.2023, 17:00 15 105 6,6 0,3
05.09.2023, 18:00 23 99,9 6,3 0,3
05.09.2023, 19:00 15 71,8 19,9 0,4
05.09.2023, 20:00 31 6,9 54,7 0,8
05.09.2023, 21:00 55 2 50,1 0,9
05.09.2023, 22:00 53 1,8 41,2 1
05.09.2023, 23:00 46 1,7 40,1 0,9
06.09.2023, 00:00 43 1,5 35 0,8
06.09.2023, 01:00 36 1,3 27,5 0,7
06.09.2023, 02:00 31 1,2 20,1 0,7
06.09.2023, 03:00 27 1,2 15,1 0,5
06.09.2023, 04:00 24 1,2 12,2 0,5
06.09.2023, 05:00 23 1,3 10 0,4
06.09.2023, 06:00 20 1,2 7,3 0,4
06.09.2023, 07:00 24 1,7 8,4 0,5
06.09.2023, 08:00 38 6,3 14,9 0,5
06.09.2023, 09:00 36 21,6 17,2 0,4
06.09.2023, 10:00 27 44 11,1 0,4
06.09.2023, 11:00 15 76,3 5,8 0,4
06.09.2023, 12:00 17 90,1 4,4 0,3
06.09.2023, 13:00 26 96 3,9 0,4
06.09.2023, 14:00 22 98,4 4 0,4
06.09.2023, 15:00 13 107,5 3,4 0,3
06.09.2023, 16:00 17 106,4 5,9 0,4
06.09.2023, 17:00 14 108,4 5,9 0,4
06.09.2023, 18:00 6 103,5 6,6 0,4
06.09.2023, 19:00 21 68,2 25,2 0,5
06.09.2023, 20:00 30 26,3 46,4 0,6
06.09.2023, 21:00 46 1,7 57,1 1,1
06.09.2023, 22:00 54 1,7 46,1 1,1
06.09.2023, 23:00 57 1,5 45,2 1
07.09.2023, 00:00 40 1,4 45,2 0,7
07.09.2023, 01:00 30 1,2 35,3 0,6
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.