Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2024-04-24 04:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2024-04-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.03.2024, 01:00 27,4 29,1 18,5 0,4
26.03.2024, 02:00 43,4 8,8 21,8 0,7
26.03.2024, 03:00 46,7 7,9 20,3 0,6
26.03.2024, 04:00 51 7,4 19,8 0,6
26.03.2024, 05:00 33 16 19,9 0,4
26.03.2024, 06:00 23,9 20,8 16,7 0,4
26.03.2024, 07:00 21,7 22,9 15,7 0,4
26.03.2024, 08:00 24,1 24,1 13,7 0,4
26.03.2024, 09:00 23,9 22,2 14,4 0,5
26.03.2024, 10:00 25 26,6 12,1 0,4
26.03.2024, 11:00 21,9 37,6 9,1 0,4
26.03.2024, 12:00 16,6 49,5 6,2 0,3
26.03.2024, 13:00 10,1 65,6 7,4 0,3
26.03.2024, 14:00 10 67 8,4 0,3
26.03.2024, 15:00 6,7 72,9 7,5 0,3
26.03.2024, 16:00 4,9 78,7 8,4 0,3
26.03.2024, 17:00 5,2 78,3 10,5 0,3
26.03.2024, 18:00 5,4 80 10,7 0,3
26.03.2024, 19:00 9,1 72,9 15,1 0,3
26.03.2024, 20:00 17,5 65,5 18,2 0,4
26.03.2024, 21:00 15,7 68,8 13,1 0,4
26.03.2024, 22:00 14,6 68,7 11,3 0,4
26.03.2024, 23:00 16,4 65,4 11,7 0,4
27.03.2024, 00:00 14,3 69,5 7,5 0,4
27.03.2024, 01:00 14,8 68,8 6,4 0,4
27.03.2024, 02:00 19,8 68,2 5,6 0,3
27.03.2024, 03:00 15,2 66,8 5,6 0,3
27.03.2024, 04:00 11,6 65,9 5,5 0,4
27.03.2024, 05:00 9 64,3 5,7 0,3
27.03.2024, 06:00 9,8 61,4 7 0,3
27.03.2024, 07:00 14,1 46,2 21,8 0,4
27.03.2024, 08:00 12,8 44,4 20,6 0,4
27.03.2024, 09:00 18,5 52,4 15,3 0,4
27.03.2024, 10:00 11,6 62,4 9,2 0,3
27.03.2024, 11:00 10,7 66,5 8,1 0,3
27.03.2024, 12:00 10,7 70,9 7,5 0,3
27.03.2024, 13:00 12,4 75,5 7,6 0,3
27.03.2024, 14:00 15,6 79,9 8,3 0,3
27.03.2024, 15:00 17,7 81,9 8 0,3
27.03.2024, 16:00 17,3 84,8 8,1 0,3
27.03.2024, 17:00 16,5 84 9,2 0,3
27.03.2024, 18:00 13,7 81,8 8,8 0,3
27.03.2024, 19:00 14,4 81,1 8,3 0,3
27.03.2024, 20:00 23,3 75,5 10,2 0,4
27.03.2024, 21:00 33,4 70,7 12,2 0,4
27.03.2024, 22:00 22,1 71,8 8,6 0,4
27.03.2024, 23:00 28,8 61,8 12,7 0,4
28.03.2024, 00:00 26,7 61,6 9,8 0,4
28.03.2024, 01:00 27,1 61,4 9,5 0,4
28.03.2024, 02:00 21,7 62 8,4 0,4
28.03.2024, 03:00 17,6 62,5 6,8 0,3
28.03.2024, 04:00 14,9 63,7 5,7 0,3
28.03.2024, 05:00 19,4 62,2 6,6 0,4
28.03.2024, 06:00 28,7 59,9 7,1 0,4
28.03.2024, 07:00 50,4 55,4 10,5 0,4
28.03.2024, 08:00 54,2 49,7 15,4 0,4
28.03.2024, 09:00 76,1 37,2 26,5 0,4
28.03.2024, 10:00 88,2 31,7 28,3 0,5
28.03.2024, 11:00 81,7 45,4 14,8 0,4
28.03.2024, 12:00 73,4 48 11,7 0,4
28.03.2024, 13:00 44,5 61,9 9 0,4
28.03.2024, 14:00 11,9 78,5 8,2 0,3
28.03.2024, 15:00 11,3 69,8 9,1 0,3
28.03.2024, 16:00 9,2 63,6 9,9 0,3
28.03.2024, 17:00 12,2 65,2 12,3 0,3
28.03.2024, 18:00 11,4 74 9,4 0,3
28.03.2024, 19:00 14,2 73,9 10,5 0,3
28.03.2024, 20:00 21 65,1 17,7 0,4
28.03.2024, 21:00 99,3 31 45,2 0,7
28.03.2024, 22:00 61,5 22,5 47,8 0,7
28.03.2024, 23:00
29.03.2024, 00:00
29.03.2024, 01:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.