Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2022-08-15 00:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2022-08-15

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 6 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.08.2022, 06:00 3 15,7 12,8 1,1 0,3
01.08.2022, 07:00 3 10,7 19,1 1,1 0,3
01.08.2022, 08:00 13,8 17,4 2,4 0,3
01.08.2022, 09:00 28,6 11,9 6,2 0,3
01.08.2022, 10:00 38,8 10 2,2 0,3
01.08.2022, 11:00 49,7 7,7 1,8 0,3
01.08.2022, 12:00 64,6 6,6 2,7 0,3
01.08.2022, 13:00 76,8 5,9 3,2 0,3
01.08.2022, 14:00 73,9 10,2 11,3 0,3
01.08.2022, 15:00 83,5 10,2 16 0,3
01.08.2022, 16:00 96,2 9,9 19,2 0,3
01.08.2022, 17:00 104,1 7,9 5,8 0,3
01.08.2022, 18:00 103,6 7,8 5,2 0,3
01.08.2022, 19:00 100,4 9,5 1,9 0,3
01.08.2022, 20:00 65,7 27,2 2 0,4
01.08.2022, 21:00 48,9 37,4 2,6 0,4
01.08.2022, 22:00 68,6 18,4 1,7 0,3
01.08.2022, 23:00 59,6 23,1 1,9 0,4
02.08.2022, 00:00 57,6 16,6 1,5 0,3
02.08.2022, 01:00 54,9 9,8 1,3 0,3
02.08.2022, 02:00 46,9 7,9 1,4 0,3
02.08.2022, 03:00 36,8 7,6 1,2 0,3
02.08.2022, 04:00 30,9 8,9 1,1 0,3
02.08.2022, 05:00 26,6 9,5 1,2 0,3
02.08.2022, 06:00 17,9 13 1,4 0,3
02.08.2022, 07:00 15,3 14,4 1,2 0,4
02.08.2022, 08:00 17,6 13,8 1,4 0,4
02.08.2022, 09:00 20,9 12,5 1,3 0,4
02.08.2022, 10:00 25,4 13,3 1,3 0,4
02.08.2022, 11:00 20,9 17,1 1,2 0,4
02.08.2022, 12:00 17,5 19,3 1,3 0,4
02.08.2022, 13:00 22,1 17,7 1,3 0,4
02.08.2022, 14:00 36,9 12,5 1,5 0,4
02.08.2022, 15:00 49,6 11,2 1,6 0,3
02.08.2022, 16:00 54 11,9 1,6 0,3
02.08.2022, 17:00 57,2 14,8 1,4 0,3
02.08.2022, 18:00 75,8 10,5 2 0,3
02.08.2022, 19:00 76,2 9,3 1,9 0,3
02.08.2022, 20:00 25,1 52,9 1,7 0,7
02.08.2022, 21:00 5,2 43,4 1,7 0,7
02.08.2022, 22:00 3 35,1 1,8 0,7
02.08.2022, 23:00 1,7 27,8 2 0,8
03.08.2022, 00:00 1,5 28,7 1,9 0,8
03.08.2022, 01:00 1,6 18,9 1,8 0,7
03.08.2022, 02:00 1,6 19,1 1,9 0,7
03.08.2022, 03:00 1,7 16,9 1,8 0,7
03.08.2022, 04:00 1,8 12,8 2,1 0,7
03.08.2022, 05:00 1,7 11,8 2,1 0,6
03.08.2022, 06:00 1,7 13,6 2,6 0,6
03.08.2022, 07:00 1,9 17 2,3 0,6
03.08.2022, 08:00 3,3 29,4 2,5 0,6
03.08.2022, 09:00 23 40,7 2,4 0,5
03.08.2022, 10:00 51,5 24,7 2,4 0,4
03.08.2022, 11:00 82 9,9 1,4 0,3
03.08.2022, 12:00 98 4,1 1,4 0,3
03.08.2022, 13:00 99,2 3,7 1,2 0,3
03.08.2022, 14:00 98,3 4,3 1,4 0,3
03.08.2022, 15:00 101,3 3 1,4 0,3
03.08.2022, 16:00 102,6 2,9 1,5 0,3
03.08.2022, 17:00 103,3 3,7 1,6 0,3
03.08.2022, 18:00 103,5 3,9 1,6 0,3
03.08.2022, 19:00 103,2 5,5 1,7 0,3
03.08.2022, 20:00 67,2 26,2 1,8 0,4
03.08.2022, 21:00 42,8 41,8 1,9 0,7
03.08.2022, 22:00 12,4 62,9 1,8 0,7
03.08.2022, 23:00 5,4 51,5 1,9 0,7
04.08.2022, 00:00 1,9 48 2 0,7
04.08.2022, 01:00 2,7 37,3 1,8 0,6
04.08.2022, 02:00 7,9 31,5 1,6 0,5
04.08.2022, 03:00 12,1 26,4 1,5 0,4
04.08.2022, 04:00 6,6 23,9 1,4 0,4
04.08.2022, 05:00 6,1 25,3 1,4 0,4
04.08.2022, 06:00 4,1 27,2 1,6 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.