Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2022-08-14 23:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2022-08-14

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 7 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
03.08.2022, 07:00 1,9 17 2,3 0,6
03.08.2022, 08:00 3,3 29,4 2,5 0,6
03.08.2022, 09:00 23 40,7 2,4 0,5
03.08.2022, 10:00 51,5 24,7 2,4 0,4
03.08.2022, 11:00 82 9,9 1,4 0,3
03.08.2022, 12:00 98 4,1 1,4 0,3
03.08.2022, 13:00 99,2 3,7 1,2 0,3
03.08.2022, 14:00 98,3 4,3 1,4 0,3
03.08.2022, 15:00 101,3 3 1,4 0,3
03.08.2022, 16:00 102,6 2,9 1,5 0,3
03.08.2022, 17:00 103,3 3,7 1,6 0,3
03.08.2022, 18:00 103,5 3,9 1,6 0,3
03.08.2022, 19:00 103,2 5,5 1,7 0,3
03.08.2022, 20:00 67,2 26,2 1,8 0,4
03.08.2022, 21:00 42,8 41,8 1,9 0,7
03.08.2022, 22:00 12,4 62,9 1,8 0,7
03.08.2022, 23:00 5,4 51,5 1,9 0,7
04.08.2022, 00:00 1,9 48 2 0,7
04.08.2022, 01:00 2,7 37,3 1,8 0,6
04.08.2022, 02:00 7,9 31,5 1,6 0,5
04.08.2022, 03:00 12,1 26,4 1,5 0,4
04.08.2022, 04:00 6,6 23,9 1,4 0,4
04.08.2022, 05:00 6,1 25,3 1,4 0,4
04.08.2022, 06:00 4,1 27,2 1,6 0,5
04.08.2022, 07:00 16,7 21,6 1,7 0,5
04.08.2022, 08:00 34,3 12 1,7 0,4
04.08.2022, 09:00 45,7 12,6 1,7 0,4
04.08.2022, 10:00 72,1 7,5 1,6 0,4
04.08.2022, 11:00 93,2 5,3 1,8 0,3
04.08.2022, 12:00 96 5,1 1,5 0,3
04.08.2022, 13:00 96,3 5,8 1,5 0,3
04.08.2022, 14:00 98,7 7,6 1,6 0,3
04.08.2022, 15:00 103,7 5,6 1,7 0,3
04.08.2022, 16:00 104,3 6 1,5 0,3
04.08.2022, 17:00 106,5 5,9 1,6 0,3
04.08.2022, 18:00 106 7,2 1,8 0,3
04.08.2022, 19:00 100,1 8,9 1,5 0,3
04.08.2022, 20:00 81,5 17,4 1,7 0,3
04.08.2022, 21:00 52,5 37,1 1,8 0,4
04.08.2022, 22:00 62 26 3,1 0,4
04.08.2022, 23:00 41,1 30,6 3,1 0,5
05.08.2022, 00:00 35,6 24,9 2,2 0,4
05.08.2022, 01:00 30,8 22,7 2 0,4
05.08.2022, 02:00 25,7 20,2 1,8 0,4
05.08.2022, 03:00 30,3 15,3 2 0,3
05.08.2022, 04:00 13,9 23,6 1,9 0,3
05.08.2022, 05:00 13,5 28,9 2,8 0,4
05.08.2022, 06:00 14,1 33 2,8 0,4
05.08.2022, 07:00 26,4 26 2,4 0,4
05.08.2022, 08:00 41,7 15,5 2,1 0,3
05.08.2022, 09:00 69,3 9 2,2 0,3
05.08.2022, 10:00 87,2 6,2 2,7 0,3
05.08.2022, 11:00 93,5 7,4 2,8 0,3
05.08.2022, 12:00 100,8 6 2,4 0,3
05.08.2022, 13:00 99,8 5,8 2 0,3
05.08.2022, 14:00 103,2 6 1,9 0,3
05.08.2022, 15:00 106,6 7,4 1,6 0,3
05.08.2022, 16:00 111,3 5,4 1,8 0,3
05.08.2022, 17:00 110,6 9,2 1,6 0,3
05.08.2022, 18:00 112,6 7 1,8 0,3
05.08.2022, 19:00 104,7 12,1 1,8 0,3
05.08.2022, 20:00 87,3 22,4 2,1 0,4
05.08.2022, 21:00 68,4 29,5 2,2 0,5
05.08.2022, 22:00 20,8 64,4 2,2 0,7
05.08.2022, 23:00 2,1 72,4 2,2 0,8
06.08.2022, 00:00 1,5 58,7 2 0,7
06.08.2022, 01:00 14 37,4 2 0,5
06.08.2022, 02:00 41,4 22,7 2 0,4
06.08.2022, 03:00 49,3 21,1 2,1 0,4
06.08.2022, 04:00 61,3 21,9 2,4 0,3
06.08.2022, 05:00 71,9 17,7 2,5 0,3
06.08.2022, 06:00 83,6 10,3 2,2 0,3
06.08.2022, 07:00 82,1 6,1 1,4 0,3
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.