Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2022-08-14 23:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2022-08-14

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 9 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.08.2022, 09:00 28 35,4 14,6 2,8 0,3
09.08.2022, 10:00 19 46,6 10,3 2,1 0,3
09.08.2022, 11:00 15 65,4 5,3 1,6 0,3
09.08.2022, 12:00 13 70,6 4,8 1,9 0,3
09.08.2022, 13:00 15 71,6 5,4 2,3 0,3
09.08.2022, 14:00 74,2 5,6 2,3 0,3
09.08.2022, 15:00 3 77,8 5,1 2 0,3
09.08.2022, 16:00 16 77,4 5,2 1,6 0,3
09.08.2022, 17:00 10 78,6 4,3 1,6 0,3
09.08.2022, 18:00 16 81,5 5 1,8 0,3
09.08.2022, 19:00 15 78,1 9,6 2,4 0,3
09.08.2022, 20:00 23 63 11,7 1,9 0,3
09.08.2022, 21:00 24 54,3 15,2 1,8 0,3
09.08.2022, 22:00 22 50,2 16,9 1,8 0,3
09.08.2022, 23:00 45,5 18,5 1,9 0,3
10.08.2022, 00:00 46,6 14,2 1,9 0,3
10.08.2022, 01:00 42,7 14,1 2 0,3
10.08.2022, 02:00 38,9 13,1 2,2 0,3
10.08.2022, 03:00 22 32 17,8 1,8 0,3
10.08.2022, 04:00 24 24,9 21,9 1,9 0,3
10.08.2022, 05:00 23 19,6 25,1 2,1 0,3
10.08.2022, 06:00 22 18,6 25,4 2,1 0,3
10.08.2022, 07:00 17,8 28 2,6 0,3
10.08.2022, 08:00 26,5 25,4 2,6 0,4
10.08.2022, 09:00 44,2 15,5 3,1 0,3
10.08.2022, 10:00 59,4 5,8 2,5 0,3
10.08.2022, 11:00 65,6 4,4 2,7 0,3
10.08.2022, 12:00 13 66,8 4,9 2,4 0,3
10.08.2022, 13:00 2 70,3 3,6 2 0,3
10.08.2022, 14:00 72 3,2 1,6 0,3
10.08.2022, 15:00 3 72 4,1 1,8 0,3
10.08.2022, 16:00 2 74 3,5 1,7 0,3
10.08.2022, 17:00 7 74,8 4,8 1,5 0,3
10.08.2022, 18:00 7 77,1 5,8 1,7 0,3
10.08.2022, 19:00 12 76,9 6 1,6 0,3
10.08.2022, 20:00 14 70,8 10,7 1,9 0,3
10.08.2022, 21:00 23 50 26,4 2,4 0,3
10.08.2022, 22:00 30 43 29,2 2,1 0,3
10.08.2022, 23:00 24 37,1 32,4 2,3 0,4
11.08.2022, 00:00 22 31,1 32,5 2,3 0,3
11.08.2022, 01:00 23 24,8 32 2 0,4
11.08.2022, 02:00 23 29,9 25,4 2,1 0,3
11.08.2022, 03:00 20 30 22,4 2,1 0,3
11.08.2022, 04:00 21 24,3 24,5 2,1 0,3
11.08.2022, 05:00 19 21,3 25,2 2,3 0,3
11.08.2022, 06:00 22 17 29,6 2,2 0,3
11.08.2022, 07:00 21 21 26,3 2,5 0,3
11.08.2022, 08:00 23 26,9 21,3 2,5 0,3
11.08.2022, 09:00 43,9 12,7 2 0,3
11.08.2022, 10:00 51,6 10,5 2,7 0,3
11.08.2022, 11:00 18 59,9 6,8 2,3 0,4
11.08.2022, 12:00 22 62 6 1,7 0,3
11.08.2022, 13:00 18 64 3,9 1,7 0,3
11.08.2022, 14:00 8 67,2 4,7 1,8 0,3
11.08.2022, 15:00 11 69,2 6,8 1,5 0,3
11.08.2022, 16:00 51,8 10,7 1,7 0,4
11.08.2022, 17:00 57,4 6 1,6 0,3
11.08.2022, 18:00 65,1 6,5 1,7 0,3
11.08.2022, 19:00 60,4 8,3 1,7 0,3
11.08.2022, 20:00 48,1 13,2 1,7 0,3
11.08.2022, 21:00 30,4 26,6 1,9 0,4
11.08.2022, 22:00 30,8 23,6 1,9 0,4
11.08.2022, 23:00 29,6 21,4 1,7 0,3
12.08.2022, 00:00 33,9 14,9 1,7 0,3
12.08.2022, 01:00 29 14,6 1,8 0,3
12.08.2022, 02:00 23,4 19 1,7 0,3
12.08.2022, 03:00 34,3 14,2 1,9 0,3
12.08.2022, 04:00 32,3 12,6 1,7 0,3
12.08.2022, 05:00 28,2 16,5 2,1 0,3
12.08.2022, 06:00 22,6 21 1,8 0,3
12.08.2022, 07:00 19 23,8 1,9 0,4
12.08.2022, 08:00 29,6 16,7 2,4 0,4
12.08.2022, 09:00 35,8 12,2 5 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.