Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2022-08-14 23:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2022-08-14

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 3 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.07.2022, 03:00 49,7 16,2 2,5 0,4
22.07.2022, 04:00 34,5 23,2 3 0,4
22.07.2022, 05:00 29 18,2 2,4 0,4
22.07.2022, 06:00 33,4 22,1 2,6 0,4
22.07.2022, 07:00 42,7 27,1 4,3 0,4
22.07.2022, 08:00 66,4 18,8 3,1 0,4
22.07.2022, 09:00 92,5 13,9 3 0,4
22.07.2022, 10:00 115,8 8,5 2,8 0,4
22.07.2022, 11:00 123,3 9,4 2,4 0,4
22.07.2022, 12:00 136,3 7,8 2,8 0,4
22.07.2022, 13:00 134,1 5,6 2,3 0,4
22.07.2022, 14:00 132,6 5,1 2,5 0,4
22.07.2022, 15:00 132,1 6,3 2,5 0,4
22.07.2022, 16:00 131,7 5,7 3,2 0,4
22.07.2022, 17:00 126,9 7,6 2,4 0,4
22.07.2022, 18:00 128,1 6,8 2,5 0,4
22.07.2022, 19:00 125 8,3 2 0,4
22.07.2022, 20:00 122,2 9,6 1,8 0,4
22.07.2022, 21:00 96,6 26 2 0,4
22.07.2022, 22:00 64,9 45,9 2,2 0,5
22.07.2022, 23:00 41,3 60,2 2,8 0,6
23.07.2022, 00:00 41,2 56,5 2,5 0,5
23.07.2022, 01:00 50,1 39,3 5,6 0,5
23.07.2022, 02:00 50,8 33,2 6,1 0,5
23.07.2022, 03:00 42,3 35,3 3,7 0,5
23.07.2022, 04:00 37,8 40,6 2,6 0,4
23.07.2022, 05:00 30 42,4 2,4 0,4
23.07.2022, 06:00 14,7 41,1 2,9 0,5
23.07.2022, 07:00 48,3 29,5 3,4 0,5
23.07.2022, 08:00 68,4 20,4 2,7 0,4
23.07.2022, 09:00 88,8 13,6 2,9 0,4
23.07.2022, 10:00 111,3 6,5 2,4 0,4
23.07.2022, 11:00 133,1 5,6 5,6 0,4
23.07.2022, 12:00 134,7 4,2 4,5 0,4
23.07.2022, 13:00 132,9 4,1 3,5 0,4
23.07.2022, 14:00 132,7 4,8 3,7 0,4
23.07.2022, 15:00 128 5,4 3,4 0,4
23.07.2022, 16:00 122,1 5,7 2,6 0,4
23.07.2022, 17:00 94 8,3 2 0,4
23.07.2022, 18:00 85,7 6,3 2,1 0,4
23.07.2022, 19:00 84,7 6,6 2,1 0,4
23.07.2022, 20:00 79,6 8,4 1,9 0,4
23.07.2022, 21:00 72,4 10,2 2 0,4
23.07.2022, 22:00 58 14,9 2,3 0,4
23.07.2022, 23:00 54,2 12 2,1 0,4
24.07.2022, 00:00 54,4 12,9 1,9 0,4
24.07.2022, 01:00 57,9 8,6 2,7 0,4
24.07.2022, 02:00 56,2 6,7 2,2 0,4
24.07.2022, 03:00 50,9 6,3 2,1 0,4
24.07.2022, 04:00 48,2 6,4 2,1 0,4
24.07.2022, 05:00 44,2 6,3 1,8 0,4
24.07.2022, 06:00 40,9 7,9 2,2 0,4
24.07.2022, 07:00 42,7 6,4 2,3 0,3
24.07.2022, 08:00 13 54,8 5,4 2,7 0,3
24.07.2022, 09:00 11 64,5 3,7 2,3 0,3
24.07.2022, 10:00 4 67,6 3 2 0,3
24.07.2022, 11:00 12 72,9 3,2 2 0,3
24.07.2022, 12:00 11 77,1 3 1,8 0,3
24.07.2022, 13:00 12 80 3,1 1,8 0,3
24.07.2022, 14:00 4 83,4 2,8 1,7 0,3
24.07.2022, 15:00 86 2,8 1,8 0,3
24.07.2022, 16:00 1 87,4 3,2 1,9 0,3
24.07.2022, 17:00 13 89,7 2,9 1,8 0,3
24.07.2022, 18:00 5 91,3 3,7 1,9 0,3
24.07.2022, 19:00 8 91,3 4,7 2 0,3
24.07.2022, 20:00 13 86,6 8,5 2,4 0,3
24.07.2022, 21:00 10 76,8 13,6 2,3 0,3
24.07.2022, 22:00 15 66,2 14,3 2,2 0,3
24.07.2022, 23:00 16 56,4 16,1 2 0,3
25.07.2022, 00:00 18 44,9 19,2 1,8 0,3
25.07.2022, 01:00 21,6 26,1 1,8 0,4
25.07.2022, 02:00 14 14,6 20,8 2 0,4
25.07.2022, 03:00 14 6,3 23,2 2 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.