Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2022-08-15 00:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2022-08-15

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 2 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
20.07.2022, 02:00 2,6 48,2 3,1 0,8
20.07.2022, 03:00 3,2 48,2 2,9 0,7
20.07.2022, 04:00 2,4 34,9 2,5 0,7
20.07.2022, 05:00 2,3 31,5 3 0,6
20.07.2022, 06:00 3,6 35,7 2,5 0,6
20.07.2022, 07:00 13,2 50,7 3,1 0,5
20.07.2022, 08:00 55,7 23,2 2,9 0,4
20.07.2022, 09:00 85,2 11 2,4 0,4
20.07.2022, 10:00 92,9 6,5 2,4 0,4
20.07.2022, 11:00 101,6 4,3 2,2 0,3
20.07.2022, 12:00 108,8 3,6 2,3 0,3
20.07.2022, 13:00 108,8 4 2,2 0,3
20.07.2022, 14:00 4 106,6 3,7 2 0,3
20.07.2022, 15:00 108 4,7 2 0,3
20.07.2022, 16:00 17 105,9 4,1 2,3 0,3
20.07.2022, 17:00 19 106,3 3,9 2,3 0,3
20.07.2022, 18:00 24 104,5 5,7 2,2 0,3
20.07.2022, 19:00 15 96,9 7,3 2 0,3
20.07.2022, 20:00 85,2 15,5 2,2 0,3
20.07.2022, 21:00 61,3 29,2 2 0,4
20.07.2022, 22:00 44,3 37,6 2,1 0,5
20.07.2022, 23:00 26,9 43,8 2,1 0,6
21.07.2022, 00:00 10,8 57,3 2,3 0,6
21.07.2022, 01:00 26 35,5 2,1 0,5
21.07.2022, 02:00 46,2 23,1 2,2 0,4
21.07.2022, 03:00 59 10,6 2,8 0,4
21.07.2022, 04:00 49,6 14,6 3,2 0,4
21.07.2022, 05:00 33,3 18,8 2,7 0,4
21.07.2022, 06:00 22,8 36,6 2,9 0,4
21.07.2022, 07:00 44,1 20,4 3,6 0,5
21.07.2022, 08:00 52,2 14,4 3,5 0,4
21.07.2022, 09:00 63,1 6,9 2,6 0,3
21.07.2022, 10:00 69,1 6,9 2,3 0,3
21.07.2022, 11:00 81,9 4,4 2,4 0,3
21.07.2022, 12:00 84,2 8 2 0,3
21.07.2022, 13:00 91,2 5,5 2,1 0,3
21.07.2022, 14:00 90,5 6,1 1,8 0,3
21.07.2022, 15:00 94,5 4,7 1,7 0,3
21.07.2022, 16:00 100,6 5,6 1,8 0,3
21.07.2022, 17:00 102,2 6,8 1,9 0,3
21.07.2022, 18:00 98,5 10,9 1,9 0,3
21.07.2022, 19:00 97,7 12 1,8 0,3
21.07.2022, 20:00 86,8 20,7 2,2 0,4
21.07.2022, 21:00 43,9 50,1 2,4 0,6
21.07.2022, 22:00 25,8 59,8 2,6 0,6
21.07.2022, 23:00 13,3 65,2 2,4 0,6
22.07.2022, 00:00 15,7 46,9 2,3 0,6
22.07.2022, 01:00 28,1 35 2,6 0,5
22.07.2022, 02:00 41,2 21,5 2,3 0,4
22.07.2022, 03:00 49,7 16,2 2,5 0,4
22.07.2022, 04:00 34,5 23,2 3 0,4
22.07.2022, 05:00 29 18,2 2,4 0,4
22.07.2022, 06:00 33,4 22,1 2,6 0,4
22.07.2022, 07:00 42,7 27,1 4,3 0,4
22.07.2022, 08:00 66,4 18,8 3,1 0,4
22.07.2022, 09:00 92,5 13,9 3 0,4
22.07.2022, 10:00 115,8 8,5 2,8 0,4
22.07.2022, 11:00 123,3 9,4 2,4 0,4
22.07.2022, 12:00 136,3 7,8 2,8 0,4
22.07.2022, 13:00 134,1 5,6 2,3 0,4
22.07.2022, 14:00 132,6 5,1 2,5 0,4
22.07.2022, 15:00 132,1 6,3 2,5 0,4
22.07.2022, 16:00 131,7 5,7 3,2 0,4
22.07.2022, 17:00 126,9 7,6 2,4 0,4
22.07.2022, 18:00 128,1 6,8 2,5 0,4
22.07.2022, 19:00 125 8,3 2 0,4
22.07.2022, 20:00 122,2 9,6 1,8 0,4
22.07.2022, 21:00 96,6 26 2 0,4
22.07.2022, 22:00 64,9 45,9 2,2 0,5
22.07.2022, 23:00 41,3 60,2 2,8 0,6
23.07.2022, 00:00 41,2 56,5 2,5 0,5
23.07.2022, 01:00 50,1 39,3 5,6 0,5
23.07.2022, 02:00 50,8 33,2 6,1 0,5
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.