Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2022-08-15 00:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2022-08-15

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 4 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.07.2022, 04:00 62,5 11,4 3,2 0,4
26.07.2022, 05:00 55,4 15,9 2,5 0,4
26.07.2022, 06:00 44,3 26,5 2,4 0,4
26.07.2022, 07:00 49,8 17,9 1,9 0,4
26.07.2022, 08:00 56,2 14,4 1,8 0,4
26.07.2022, 09:00 64,7 17,1 5,7 0,4
26.07.2022, 10:00 76,5 14,8 5,7 0,3
26.07.2022, 11:00 79,4 16,4 3,9 0,3
26.07.2022, 12:00 71,2 16 2,3 0,4
26.07.2022, 13:00 69,4 13,7 1,5 0,4
26.07.2022, 14:00 64,2 11,8 1,3 0,3
26.07.2022, 15:00 55,4 11,9 1,5 0,3
26.07.2022, 16:00 52,4 10,6 1,2 0,3
26.07.2022, 17:00 53,8 11,3 1,2 0,3
26.07.2022, 18:00 54,8 10 1,5 0,3
26.07.2022, 19:00 47,9 11,5 2,4 0,3
26.07.2022, 20:00 49,5 9,1 1,9 0,3
26.07.2022, 21:00 40,9 14,7 2,4 0,3
26.07.2022, 22:00 24,1 23,9 1,6 0,4
26.07.2022, 23:00 16,6 26,9 1,5 0,4
27.07.2022, 00:00 16,7 23 1,4 0,4
27.07.2022, 01:00 34 9,5 1,7 0,3
27.07.2022, 02:00 37,8 9,1 1,3 0,3
27.07.2022, 03:00 39,5 9,4 1,5 0,3
27.07.2022, 04:00 36,2 10,5 1,7 0,3
27.07.2022, 05:00 37,4 10 1,5 0,3
27.07.2022, 06:00 26 21,8 1,4 0,3
27.07.2022, 07:00 28,5 21,8 2,3 0,3
27.07.2022, 08:00 51,3 6,6 3,4 0,2
27.07.2022, 09:00 63,1 4,1 1,8 0,2
27.07.2022, 10:00 68,1 3 1,6 0,2
27.07.2022, 11:00 70,1 5 1,3 0,2
27.07.2022, 12:00 71,4 3,6 1,2 0,2
27.07.2022, 13:00 6 70,6 4,4 1,2 0,2
27.07.2022, 14:00 3 72,6 3,8 1,3 0,2
27.07.2022, 15:00 62,2 10,2 1,3 0,3
27.07.2022, 16:00 65,1 9,6 1,8 0,3
27.07.2022, 17:00 72,6 5,8 1 0,2
27.07.2022, 18:00 5 77,9 6 1,3 0,2
27.07.2022, 19:00 2 80,2 7,2 1,3 0,2
27.07.2022, 20:00 7 72,4 11,3 1,8 0,2
27.07.2022, 21:00 5 63,3 16,9 1,9 0,3
27.07.2022, 22:00 15 56,8 20 2,2 0,3
27.07.2022, 23:00 18 52,8 19,8 2,1 0,3
28.07.2022, 00:00 16 58,6 9,9 2 0,3
28.07.2022, 01:00 11 52,2 9,8 1,6 0,2
28.07.2022, 02:00 9 42,4 20 2,3 0,2
28.07.2022, 03:00 8 47,4 16,5 1,9 0,2
28.07.2022, 04:00 16 41,4 16,5 2,3 0,2
28.07.2022, 05:00 17 29,3 20,6 2,2 0,2
28.07.2022, 06:00 20 12,5 28,2 1,7 0,3
28.07.2022, 07:00 23 20,9 37,2 3 0,3
28.07.2022, 08:00 24 45,2 18,3 2,5 0,3
28.07.2022, 09:00 8 64,5 9,1 2,2 0,2
28.07.2022, 10:00 76,1 3,6 1,7 0,2
28.07.2022, 11:00 19 79,2 3,2 1,8 0,2
28.07.2022, 12:00 13 82,4 4,3 2 0,2
28.07.2022, 13:00 15 85,9 3,5 1,6 0,2
28.07.2022, 14:00 19 88,6 4,4 1,6 0,3
28.07.2022, 15:00 17 91,4 4 1,6 0,3
28.07.2022, 16:00 19 91,4 4,7 1,6 0,3
28.07.2022, 17:00 18 95,9 4,9 1,5 0,3
28.07.2022, 18:00 15 98,5 3,7 1,3 0,2
28.07.2022, 19:00 99,7 4,8 1,6 0,2
28.07.2022, 20:00 22 93 10,1 1,7 0,2
28.07.2022, 21:00 28 72,7 16,5 2 0,2
28.07.2022, 22:00 23 66,1 14,3 1,6 0,2
28.07.2022, 23:00 24 61,5 11,9 1,6 0,3
29.07.2022, 00:00 19 63,9 9 1,5 0,2
29.07.2022, 01:00 14 57,2 10,4 1,7 0,2
29.07.2022, 02:00 13 51,1 13,8 1,9 0,3
29.07.2022, 03:00 16 55,6 11,9 1,9 0,2
29.07.2022, 04:00 14 46,2 19,2 1,8 0,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.