Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2022-08-15 00:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2022-08-15

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 10 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
13.08.2022, 10:00 53,8 5,9 1,2 0,4
13.08.2022, 11:00 51 6,5 1,8 0,4
13.08.2022, 12:00 56,3 7 2,3 0,4
13.08.2022, 13:00 69,4 6,1 1,9 0,4
13.08.2022, 14:00 68,3 5,6 1,8 0,4
13.08.2022, 15:00 71,1 5 1,7 0,4
13.08.2022, 16:00 72,9 5,2 1,5 0,4
13.08.2022, 17:00 75,2 4,5 1,8 0,4
13.08.2022, 18:00 76,3 5,2 1,6 0,4
13.08.2022, 19:00 80,3 7,8 1,7 0,4
13.08.2022, 20:00 70,7 10,5 1,7 0,4
13.08.2022, 21:00 60,6 13,4 1,8 0,4
13.08.2022, 22:00 70,4 7,9 1,4 0,4
13.08.2022, 23:00 63,5 10,6 1,4 0,4
14.08.2022, 00:00 59,1 11,5 1,5 0,4
14.08.2022, 01:00 58,2 8,4 1,5 0,4
14.08.2022, 02:00 60,5 5,1 1,3 0,4
14.08.2022, 03:00 57,9 4,5 1,2 0,4
14.08.2022, 04:00 55,2 4,7 1,3 0,4
14.08.2022, 05:00 54,5 5 1,2 0,4
14.08.2022, 06:00 47 6,5 1,4 0,4
14.08.2022, 07:00 44,7 5,6 1,4 0,4
14.08.2022, 08:00 43 6,9 1,4 0,4
14.08.2022, 09:00 45 4,3 1,4 0,4
14.08.2022, 10:00 47,5 3 1,3 0,4
14.08.2022, 11:00 49 2,8 1,4 0,4
14.08.2022, 12:00 55,9 2,7 1,4 0,4
14.08.2022, 13:00 61,2 2,6 1,5 0,4
14.08.2022, 14:00 64 3 1,5 0,4
14.08.2022, 15:00 68,5 2,6 1,5 0,4
14.08.2022, 16:00 72,3 3 1,5 0,4
14.08.2022, 17:00 74,5 2,8 1,6 0,4
14.08.2022, 18:00 72 3,5 1,7 0,4
14.08.2022, 19:00 72,3 4,8 2,1 0,4
14.08.2022, 20:00 60,9 10,1 1,9 0,4
14.08.2022, 21:00 49,3 13,1 1,8 0,5
14.08.2022, 22:00 58 11,1 1,5 0,4
14.08.2022, 23:00 75,4 7 1,5 0,4
15.08.2022, 00:00 67 7,4 1,5 0,4
15.08.2022, 01:00
15.08.2022, 02:00
15.08.2022, 03:00
15.08.2022, 04:00
15.08.2022, 05:00
15.08.2022, 06:00
15.08.2022, 07:00
15.08.2022, 08:00
15.08.2022, 09:00
15.08.2022, 10:00
15.08.2022, 11:00
15.08.2022, 12:00
15.08.2022, 13:00
15.08.2022, 14:00
15.08.2022, 15:00
15.08.2022, 16:00
15.08.2022, 17:00
15.08.2022, 18:00
15.08.2022, 19:00
15.08.2022, 20:00
15.08.2022, 21:00
15.08.2022, 22:00
15.08.2022, 23:00
16.08.2022, 00:00
Minimum 1 1,5 1,3 0,9 0,2
Maksimum 50 136,3 83,8 19,2 0,9
Średnia 15,9 56,5 14,3 2,1 0,3
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.