Dane pomiarowe tabele stacji Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 13 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Aktualna data i godzina: 2022-08-15 00:00
LdPioTrKraPr (Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście) 2014-08-18 - 2022-08-15

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13 (strona 8 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.08.2022, 08:00 12 43,1 3,3 1,5 0,2
07.08.2022, 09:00 10 50,2 2,3 1,5 0,2
07.08.2022, 10:00 7 60,7 1,8 1,5 0,2
07.08.2022, 11:00 6 65,2 1,5 1,5 0,2
07.08.2022, 12:00 10 66,5 2,6 2,1 0,2
07.08.2022, 13:00 11 69,2 1,7 1,5 0,2
07.08.2022, 14:00 8 70,4 1,3 1,3 0,2
07.08.2022, 15:00 9 71 2 1,4 0,2
07.08.2022, 16:00 12 72,3 1,9 1,6 0,2
07.08.2022, 17:00 7 71,8 2,7 1,8 0,2
07.08.2022, 18:00 11 73,9 3,3 1,8 0,2
07.08.2022, 19:00 11 72,3 4,5 2,2 0,2
07.08.2022, 20:00 14 62,7 9,3 1,9 0,2
07.08.2022, 21:00 15 48,7 17,5 1,9 0,2
07.08.2022, 22:00 13 35,4 23,7 1,8 0,3
07.08.2022, 23:00 13 29,6 26,2 2,2 0,3
08.08.2022, 00:00 15 36,2 19 2,6 0,3
08.08.2022, 01:00 12 29,7 23,7 2,3 0,2
08.08.2022, 02:00 13 17,7 29,4 2,1 0,2
08.08.2022, 03:00 12 18,5 27,3 2 0,2
08.08.2022, 04:00 12 27,3 18 1,8 0,2
08.08.2022, 05:00 9 28 17,5 2 0,2
08.08.2022, 06:00 10 19,7 26,4 2 0,2
08.08.2022, 07:00 15 16,8 29,4 2 0,2
08.08.2022, 08:00 15 28,9 20,4 2,7 0,3
08.08.2022, 09:00 15 38,8 11,9 2,5 0,3
08.08.2022, 10:00 14 45,8 7,1 1,8 0,3
08.08.2022, 11:00 11 58,9 5,5 3,3 0,3
08.08.2022, 12:00 8 64,6 4,8 2,8 0,3
08.08.2022, 13:00 10 64,7 5,9 3,6 0,3
08.08.2022, 14:00 12 67,6 4,4 2 0,3
08.08.2022, 15:00 14 67,7 5,2 1,7 0,3
08.08.2022, 16:00 9 71,6 6,1 1,8 0,3
08.08.2022, 17:00 14 72,9 6,5 2 0,3
08.08.2022, 18:00 10 71,6 6,7 1,8 0,3
08.08.2022, 19:00 11 72 6,6 1,6 0,3
08.08.2022, 20:00 13 63,1 12,5 1,4 0,3
08.08.2022, 21:00 20 27,8 39 1,9 0,4
08.08.2022, 22:00 22 29,3 40,2 1,8 0,4
08.08.2022, 23:00 25 42,2 29,8 2,1 0,3
09.08.2022, 00:00 19 50,9 19,2 2 0,3
09.08.2022, 01:00 18 47,9 16,3 2,1 0,3
09.08.2022, 02:00 19 40,5 18,4 2,4 0,3
09.08.2022, 03:00 18 37,7 17,1 2,6 0,3
09.08.2022, 04:00 18 32,2 18,5 2,7 0,3
09.08.2022, 05:00 18 24,9 23,1 2,3 0,3
09.08.2022, 06:00 21 12,8 34,4 2,4 0,3
09.08.2022, 07:00 25 9,8 34 2,9 0,3
09.08.2022, 08:00 26 17,5 28,9 4,1 0,3
09.08.2022, 09:00 28 35,4 14,6 2,8 0,3
09.08.2022, 10:00 19 46,6 10,3 2,1 0,3
09.08.2022, 11:00 15 65,4 5,3 1,6 0,3
09.08.2022, 12:00 13 70,6 4,8 1,9 0,3
09.08.2022, 13:00 15 71,6 5,4 2,3 0,3
09.08.2022, 14:00 74,2 5,6 2,3 0,3
09.08.2022, 15:00 3 77,8 5,1 2 0,3
09.08.2022, 16:00 16 77,4 5,2 1,6 0,3
09.08.2022, 17:00 10 78,6 4,3 1,6 0,3
09.08.2022, 18:00 16 81,5 5 1,8 0,3
09.08.2022, 19:00 15 78,1 9,6 2,4 0,3
09.08.2022, 20:00 23 63 11,7 1,9 0,3
09.08.2022, 21:00 24 54,3 15,2 1,8 0,3
09.08.2022, 22:00 22 50,2 16,9 1,8 0,3
09.08.2022, 23:00 45,5 18,5 1,9 0,3
10.08.2022, 00:00 46,6 14,2 1,9 0,3
10.08.2022, 01:00 42,7 14,1 2 0,3
10.08.2022, 02:00 38,9 13,1 2,2 0,3
10.08.2022, 03:00 22 32 17,8 1,8 0,3
10.08.2022, 04:00 24 24,9 21,9 1,9 0,3
10.08.2022, 05:00 23 19,6 25,1 2,1 0,3
10.08.2022, 06:00 22 18,6 25,4 2,1 0,3
10.08.2022, 07:00 17,8 28 2,6 0,3
10.08.2022, 08:00 26,5 25,4 2,6 0,4
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.